Byggnadsminnesföreningar

Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län

På den här sidan listar vi alla byggnadsminnesföreningar som vi får kännedom om.
Om namnet på föreningen står i grå text, så kan du klicka på namnet för mer information. (Med byggnadsminnesförening menar vi en förening som består av flera byggnadsminnen.)

Är du med i en förening som borde finnas listad här? Kontakta webmaster.

Är du med i en förening som borde ha en egen hemsida? Kontakta webmaster.